Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

CODEX SPECIÁLNÍK – Polyphony in Prague around 1500
Cappella Mariana

KTC1571   [8711801015712]   vydáno 2016

Cappella Mariana, umělecký vedoucí Vojtěch Semerád 

1. Pane Bože buď při nás - Anonymous 04:08
2. Muteta kokodáč vel ut re mi fa et converso - Bartholomeus Frank 04:38
3. Náš milý svatý Václave - Anonymous 04:14
4. Kyrie fons bonitatis - Anonymous 01:56
5. Gloria Amore dei nezpiwayte ho, prziliss jest lahodne a melodizke - Anonymous 02:25
6. Credo Chargé de deul - Heinrich Isaac 09:02
7. Chorus iste 02:55
8. Sanctus kličkovo - Flemmik 07:13
9. Miserere nostri Domine - Anonymous 04:43
10. Miserator - Heinrich Finck 03:43
11. Discubuit Jesus - Anonymous 05:44
12. Advocata libera - Johannes Tourout 01:39
13. Benedicta semper sancta - Anonymous 10:00

Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb známá pod názvem Codex Speciálník vznikala v Praze v posledních dvou desetiletích 15. století a představuje dnes jeden z nejdůležitějších hudebních pramenů pocházejících z pozdně středověkých Čech. Jeho obsah se váže převážně k mešní liturgii utrakvistické církve. V prameni nacházíme též skladby duchovní neliturgické, stejně jako repertoár určený pro instrumentální provozování. Cappella Mariana představuje program sestavený z vybraných skladeb, které z větší části dosud stály stranou zájmu interpretů. Výběr ukazuje rozmanité a často i překvapivé podoby franko-vlámské polyfonie 15. století, vedle skladeb pocházejících ze západní Evropy nebo Itálie tvorbu středoevropských autorů a rovněž osobité kompozice neznámých domácích hudebníků.

Další nahrávka vokálního souboru Cappella Mariana:

© Studio Svengali, září 2018
coded by rhaken.net