Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

Johann Sebastian Bach
Varhanní knížka (Orgel-Büchlein), BWV 599-644
Jaroslav Tůma

F10156   [8595017415623]   vyšlo 4/2007

Jaroslav Tůma – varhany v kostele sv. Petra, Bruchsal, Německo (Vladimír Šlajch, Borovany, 2004)

přehrát album Orgel-buchlein - Jaroslav Tůma 84:08 149Kč
MP3 album
179Kč
FLAC album
1. Nun komm der Heiden Heiland 1:35 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
2. Gott, durch deine Gute 1:13 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
3. Herr Christ, der ein´ge Gottes-Sohn 1:59 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
4. Lob sei dem allmachtigen Gott 1:02 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
5. Puer natus in Bethlehem 1:06 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
6. Gelobet seist du, jesu Christ 2:04 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
7. Der Tag, der ist so freundereich 1:51 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
8. Vom Himmel hoch, da komm´ich her 0:54 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
9. Vom Himmel kam der Engel Schar 1:35 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
10. In dulci jubilo 1:33 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
11. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 0:51 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
12. Jesu, mein Freude 3:05 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
13. Christum wir sollen loben schon 2:13 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
14. Wir Christenleut 1:44 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
15. Helft mir Gottes Gute preisen 1:21 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
16. Das alte Jahre vergangen ist 2:35 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
17. In dir ist Freude 3:07 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
18. Mit Fried ind Freud fahr´ich dahin 1:43 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
19. Herr Gott, nun schliess den Himmel auf 2:55 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
20. O Lamm Gottes, unschuldig 3:31 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
21. Christe, du Lamm Gottes 0:52 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
22. Christus, der uns selig macht 2:29 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
23. Da Jesus an dem Kreuze stund 1:16 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
24. O Mensch, bewein dein Sunde gross 6:39 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
25. Wir danken dir, Herr Jesu Christ 0:57 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
26. Hilf Gott, dass mir´s gelinge 1:32 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
27. Christ lag in Todesbanden 1:40 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
28. Jesus Christus, unser Heiland 0:58 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
29. Christ ist erstanden 4:07 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
30. Erstanden ist der heil´ge Christ 0.56 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
31. Erschienen ist der herrliche Tag 1:02 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
32. Heut´ triumphieret Gottes Sohn 1:31 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
33. Komm, Gott Schopfer, heiliger Geist 1:01 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
34. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend 1:35 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
35. Liebster Jesu, wir sind hier 1:53 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
36. Dies sind die heil´gen zehn Gebot´ 1:25 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
37. Vater unser im Himmelreich 1:51 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
38. Durch Adams Fall ist ganz verderbt 2:20 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
39. Es ist das Heil uns kommen her 1:00 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
40. Ich ruf´ zu dir, Herr Jesu Christ 2:40 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
41. In dich hab´ich gehoffet, Herr 1:12 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
42. Wenn wir in hochsten Noten sein 2:15 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
43. Wer nur den lieben Gott lasst walten 1:46 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
44. Alle Menschen mussen sterben 1:44 15Kč
MP3
20Kč
FLAC
45. Ach wie nichtig, ach wie fluchtig 1:06 15Kč
MP3
20Kč
FLAC

Varhanní knížka Johanna Sebastiana Bacha

Sbírka chorálů, kterou vytvořil Bach za svého působení ve Výmaru a v jejímž komponování chtěl pokračovat v Köthenu, měla původně obsahovat 165 chorálů. Nakonec jich zpracoval pouze 45, respektive 46, jelikož chorál Liebster Jesu je zaznamenán ve dvou téměř shodných versích. Důvodem nedokončení sbírky bylo, že ve službě u knížete Leopolda v Köthenu neměl už Bach tolik příležitostí věnovat se varhanám jako dříve.
     Půvabný je titulní list sbírky. Bach v něm píše, že se v knížce dává začínajícímu varhaníku návod, jak provádět chorál různým způsobem a jak nabýt obratnosti v používání pedálu. Své dílo věnuje nejvyššímu Bohu ke cti a bližnímu k poučení.
     Chorály Varhanní knížky jsou miniaturních rozměrů. Jedná se o vybroušené perly, které kromě duchaplného polyfonního myšlení prozrazují Bachovo sepjetí s pevnou vírou v Boha. Nikoli jen vnější, ale zejména vnitřní a intensivně prožívanou. Vnější religiozita je dána už rozvrhem zpracovávaných chorálů, které jsou seřazeny podle možného užití v rámci církevního roku. Vnitřní vyplývá z nezměrné hloubky hudebního výrazu. Nikdo před Bachem a patrně ani po něm nedosáhl tak vycizelovaného kompozičního mistrovství polyfonní prací s tématem i protivětou, současně ale i silného emočního účinku využitím prvků barokní tónové symboliky. Vzdechy bolesti, téma Kříže, Adamův pád, andělská křídla, strhující radost, to vše jsou atributy, které Bach dokonale včlenil do hudby logicky plynoucí, harmonicky bohaté a zároveň přirozeně znějící, povznášející i duchaplné.
     Interpretace rozměrem sice nepatrných skladbiček přináší varhaníkovi přesto o to větší různá úskalí. Návaznost temp, zřetelnost hlasů, přehlednost jednotlivých veršů a zároveň účelná stavba hudební fráze, to vše musí být dokonale promyšleno a vyváženo. Jedním z největších problémů je volba registrace. Panuje pověra, že Varhanní knížku je možné vcelku provádět pouze na velké varhany. To z toho důvodu, že mnozí věří na přímou úměru mezi množstvím rejstříků ve varhanách a bohatstvím barev, které takové varhany jsou schopny předvést. Bylo by to nadmíru logické, kdyby ale vždy na každých varhanách bylo možné každou teoreticky představitelnou kombinaci pro žádaný zvuk využít. Opak bývá pravdou. Leckteré rejstříky se s jinými vůbec nepojí. Důvod? Varhany nejsou stroj, ale umělecké dílo. Jako se liší Stradivariho housle od výrobku z továrny, stejně se liší továrně vyráběné varhany od mistrovských, které jsou postaveny s největší rukodělnou péčí a s dokonalým smyslem pro intonaci každé píšťaly.
     Varhany Vladimíra Šlajcha v Bruchsalu u Karlsruhe v Německu z roku 2004, které postavil do původní barokní skříně Philippa Seufferta z roku 1769, jsou právě takovým klenotem. Jejich třicet znějících rejstříků ve dvou manuálech a pedále splňuje dokonale požadavky, jaké klade klasická varhanní polyfonie na ozev píšťal, zřetelnost tónů a rozmanitost barev. Každá tradiční i méně obvyklá kombinace rejstříků je zde možná, dokonale zvukově uspokojivá.
     Kostel sv. Petra v Bruchsalu, pohřební místo biskupů ze Speyeru, je příkladem vynikající klasicistní architektury. Autorem vznosné stavby je Balthasar Neumann z Würzburgu. Akustika křížové chrámové lodi s kopulí je bohatá na dozvuk, přesto křišťálově čistá. Mým cílem je představit chorály Varhanní knížky jako hudební celek, který má přes svůj charakter určitého torza hluboký filosofický smysl. Zároveň ukázat, že vlivy tradičního varhanářství saského, českého či vůbec středoevropského je i dnes možné přetavit do podoby nástroje, který ideálním způsobem slouží nesmrtelné Bachově hudbě.

Jaroslav Tůma

Další nahrávky Jaroslava Tůmy:

© Studio Svengali, květen 2019
coded by rhaken.net