VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

INNER SPACES – JARNÍ / VERNAL

DAMP172001   [8594179225576]   vyšlo 02/2017   

Jarní/ Vernal - Inner Spaces 56:00
1.
K?ídla/ Wings 6:07
2.
Night in Budapest 13:26
3.
Podzimní/ Autumnal 7:24
4.
Song for the Underdog 8:38
5.
Mysteriózní/ Mysterious 6:06
6.
Jarní/ Vernal 6:13
7.
Room on the 6th Floor 7:17
 
Št?pánka Balcarová — trubka, k?ídlovka
Luboš Soukup — tenor a soprán saxofony
Vít K?iš?an — klavír
Max Mucha — kontrabas
Grzegorz Mas?owski — bicí nástroje

Všechny kompozice jsou p?vodní a napsali je Št?pánka Balcarová, Luboš Soukup a Vít K?iš?an. Album bylo nato?eno ve Studiu 1 ?eského rozhlasu v Ostrav? a smícháno a zmástrováno v pražském Studiu Svengali. Producenti alba jsou Št?pánka Balcarová a Alexej Charvát. Autorem titulní fotografie je saxofonista Marcel Bárta, design bookletu vytvo?ila Lenka Procházková. 

Na realizaci alba se podílel Ochranný svaz autorský.

Mezinárodní kvintet Inner Spaces byl založen na Akademii múzických um?ní v Katovicích v Polsku v lednu 2009. D?ív?jší inspirace v polských kapelách odkazujících se na zvuk ECM a ?eské multižánrovosti je v poslední dob? dopln?na o vlivy hudby skandinávské, která je slyšitelná zejména ve volných improvizovaných pasážích. Eponymní debutové album Inner Spaces vyšlo v roce 2011 pod záštitou polského ?asopisu Jazz Forum.

Kapela byla n?kolikrát ocen?na na p?edních festivalech a sout?žích v Polsku. Mezi úsp?chy pat?í zejména první místo na festivalu Krokus Jazz v roce 2009, druhé místo na Jazz Juniors Krakow téhož roku, nebo druhé místo na festivalu Klucz do Kariery v roce 2010 a celá ?ada individuálních ocen?ní pro ?leny kvintetu.

Na podzim roku 2012 vydala kapela svoji druhou desku Light Year, tentokrát u ?eského hudebního vydavatelství Animal Music. Na desce hostuje p?ední ?eský kytarista David Dor?žka. Album Light Year získalo žánrového And?la  za nejlepší jazzovou desku roku 2012. 

Št?pánka Balcarová ?eská trumpetistka a skladatelka, absolventka Hudební Akademie v Katovicích pod vedením p?edního polského trumpetisty Piotra Wojtasika. Skladbu a jazzové aranžování potom ve t?íd? Edwarda Partyky na Jazzové Akademii v rakouském Grazu. Št?pánka Balcarová je krom? Inner Spaces leaderem moderního big bandu Concept Art Orchestra, vlastního kvartetu 4STEP, p?sobí v avantgardním hudebním projektu Chord Nation Nikoly Ko?odziejczyka  a p?íležitostn? spolupracuje s p?edními ?eskými muzikanty Karlem R?ži?kou, Davidem Dor?žkou, Petrem Ko?ínkem, Vladivojnou, aj. Byla ocen?na na mnohých jazzových sout?žích jak za hrá?ské schopnosti (Krokus Jazz, Jazz nad Odrou, Jazz Juniors), tak za vlastní kompozice.   

www.innerspaces.cz

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net