VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

Gabriela Vermelho – GaBaRet

DGARE13   vyšlo 08/2014     recenze

GaBaRet 58:00
1.
Lazebnice Martina 4:34
2.
Vagabund 4:24
3.
Rakvi?ky 3:55
4.
Spí ve mn? žár 6:17
5.
Když padá hv?zda 3:26
6.
Mackie Messer 4:57
7.
Jedna z tane?nic 3:58
8.
Lorca Ukolébavska 6:48
9.
Bolím 4:49
10.
Služební cesta do Entropie 2:07
11.
Piliny a plyš 4:38
12.
Poslední štace 3:38
13.
Veselé Vánoce 2:05
14.
Zavírací hodina 2:51

Gabriela Vermelho - zp?v, housle, viola, kvinton
Camilo Caller - perkuse
Jakub Jedlinský - akordeon, bandoneon
Ivan Voká? - violoncello

Tato skupina se nezrodila v garáži, ale na nádraží. To se sice rýmuje, ovšem pravda to není. Název kapely, který ve francouzštin? znamená nádraží, vznikl v pronajaté špelu?ce na malém pankráckém sídlišti. Protagonistka GaRe, zp?va?ka, kvintonistka, houslistka a skladatelka Gabriela Vermelho, v malé ojeté kuchyni typického komunistického paneláku to?ila svou p?edchozí desku – hudbu k baletu Jessie a Morgiana. Vydala si ji sama, použila p?i natá?ení všechno možné, co v kuchyni našla a jméno vydavatelství bylo nasnad?. Garbage Records.

Odtud tedy název GaRe. Máme z n?j radost, zcela odpovídá celkovému nalad?ní skupiny, vyzn?ní a p?itom evokuje nap?tí p?ed cestou, smutek rozlou?ení i radost setkání.

První vlak se z nádraží GaRe vydává voln? po stopách slavné, ?ekn?me kabaretní dvojice Kurt Weill – Bertolt Brecht. Jejich krátká spolupráce na p?elomu 30. let minulého století p?inesla mj. skv?lou Die Dreigroschen Oper a nejv?tší vlastn? už tehdy hit – Die Morität von Mackie Messer.

Gabriela Vermelho pro svou hudbu už hledala jen vhodné texty. A našla – v publikaci Malé hejno bílých vran, kterou sestavili její p?átelé: fotograf a filantrop Jan Šroubek a básník Jan Velíšek. Nádherná zákoutí a jemné akty se v publikaci potkaly s civilními, krásnými a ?asto krutými básn?mi. P?i listování novou knihou bylo Gabriele jasné, že našla.

RECENZE

Mezi klasikou a šansonem, mezi violou a akordeonem

Gabriela Vermelho je ženou n?kolika um?leckých obor?: cen?ná skladatelka divadelní hudby, instrumentalistka zam??ená na smy?cové nástroje, zp?va?ka. Krom? klasické a scénické hudby je také jedna její tvá? šansoniérská.

...Jako celek album v kontextu ?eské scény bude t?žko hledat srovnání. Je v n?m cítit hudební erudice, kterou b?žní domácí písni?ká?i nemají.

pro iDnes napsal Ond?ej Bezr (vyšlo 9. února 2015)

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net