play all A.V.Michna:Loutna ?eská - Ensemble Inégal 50:35
1.
P?edmluva 03:00
2.
Povolání Duchovné Nev?sty 4:02
3.
Matky Boží slavná Nadání 4:32
4.
Svadební Prstýnek 3:31
5.
Panenská Láska 3:25
6.
Žehnání s Sv?tem 4:07
7.
Duchovní Svadební Láze? 2:35
8.
Duší V?no 5:31
9.
And?lské P?átelství 4:17
10.
Svadební V?ne?ek 3:48
11.
Den Svadební 3:24
12.
Domácí Vojna mezi Duší a T?lem 4:16
13.
Smutek bláznivých Panen 3:34