319 O Magnifice Domine 4:12
320 Eleemosynam Studioso date 2:25
321 čtení Veselý student 1:06
322 Nos sumus studiosi 2:09
323 Eja jucunda gens 2:32
324 Interludium II 0:56
325 Laeta fronte socii 2:00
326 InterDudium I 1:03
327 Bachu Vinnej! 6:15
328 čtení Ctitel bakchův po půstu 1:06
329 Pasch revixit floridum, sa sa! 2:24
330 čtení Jsou svátky jídla a pití 0:50
331 Sunt festa bacchanalia 1:25
332 čtení Máme svátky hojnosti 0:52
333 Festa Bacchanalia 2:58
334 Vinum du Edler Safft 3:10
335 Ego die toto 4:22
336 Lucille datam Coelo 3:08
337 Factus quodam dies festus 4:59
338 Ty Služebníku Bachora 0:49
339 Huj saltemus! 2:44
340 Hop hop hop! 2:38
341 Sa sa sa! 1:35
342 čtení Huj haj schuri muri bluncus 2:13
343 Cassato 2:51
344 Interludium III 1:29
345 Strašná noc se blíží 4:03
Hlavou dolů - Ritornello 66:30