play all Yiddish Blues - Prague Klezmerim 54:34
1.
Lebedik Un Freylech 2:49
2.
Sherele 2:23
3.
Hora Chadera 1:39
4.
Mizareh Israel 1:57
5.
Oy Yosl Yosl 1:52
6.
Al Kanfe Hakesef 2:00
7.
Hora Chasidit 2:18
8.
Od Yishama 1:23
9.
Nigun 2:04
10.
Lach Jerushalaim 2:24
11.
Haroa Haktana 2:04
12.
Nigun II. 2:46
13.
Ele Chamda Libi 1:32
14.
Hora Nirkoda 1:14
15.
Adoyn Oylom 4:03
16.
Turetskaya 2:19
17.
Fun Tashlich 3:00
18.
Hora medura 1:21
19.
On Sabbath Day 3:23
20.
Clarinetango 4:33
21.
Rav Brachot 1:17
22.
Mechol Halachat 1:26
23.
Yiddish Blues 1:38
24.
Di Grine Kuzine 2:55