play all Foerstrovo komorní p?vecké sdružení 51:13
1.
Sulpicia - Tendem venit amor 2:22
2.
Sulpicia - Invisus natalis adest 3:32
3.
Sulpicia - Scis iter ex animo 1:36
4.
Sulpicia - Gratum'st, securus multum 2:25
5.
Sulpicia - Estne tibi, Cerinthe 1:45
6.
Sulpicia - Ne tibi sim, mea lux 2:22
7.
Zrání lásky - Láska je moc 2:37
8.
Zrání lásky - Láska je jaro 2:48
9.
Zrání lásky - Láska je píse? 3:15
10.
V p?írod? - Napadly písn? v duši mou 1:46
11.
V p?írod? - Jaro, to švarné pachole 2:21
12.
V p?írod? - Žitné pole 2:06
13.
V p?írod? - Duše mladá 3:05
14.
V p?írod? - Starý bodlák 2:36
15.
V p?írod? - Sluní?ko boží 2:08
16.
V p?írod? - Kvetlo v poli jetelí?ka 1:27
17.
V p?írod? - Dech jara 1:35
18.
V p?írod? - Ve?erní les 4:46