play all Probuďte se, pastuškové! 58:25
1.
ČUJEŠ, BRATRE? Gloria 0:56
2.
ČUJEŠ, BRATRE? Recitativo 2:44
3.
ČUJEŠ, BRATRE? Sonata. Aria 2:14
4.
ČUJEŠ, BRATRE? Chorus 1:20
5.
IN BETLEHEM EAMUS 3:40
6.
ČUVAJ, ONDRÁŠI, NOVINY Aria 2:23
7.
ČUVAJ, ONDRÁŠI, NOVINY Chorus 2:00
8.
PROBUĎTE SE, PASTUŠKOVÉ Adagio. Gloria 4:21
9.
PROBUĎTE SE, PASTUŠKOVÉ Aria 1:42
10.
PROBUĎTE SE, PASTUŠKOVÉ Chorus 2:04
11.
PASTORELA NA JITŘNÍ Pastorela 1:44
12.
PASTORELA NA JITŘNÍ Chval každý duch Hospodina 1:35
13.
PASTORELA NA JITŘNÍ Recitativo 0:45
14.
PASTORELA NA JITŘNÍ Chorus 0:58
15.
HEJ, ZDRYČNA, CHASO, VZHŮRU Adagio. Andante 3:01
16.
HEJ, ZDRYČNA, CHASO, VZHŮRU Chorus 1:17
17.
VZHŮRU, MACKU, VZHŮRU, TOMŠI 5:12
18.
NOVA DUM PASTOR VIGILO 7:10
19.
TATO, SPÍŠ? Gloria 3:06
20.
TATO, SPÍŠ? Aria 1:01
21.
TATO, SPÍŠ? Recitativo 0:31
22.
TATO, SPÍŠ? Chorus 2:41
23.
DOBROU NOC TI VINŠUJI 5:14