VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

ZUZANA DUMKOVÁ – BALANCE

DAMP07001   [8595206300051]   vyšlo 2007  

Balance - Zuzana Dumková 54:00
1.
Balance 3:54
2.
Minulost 5:00
3.
P?išla d?ív 8:33
4.
Kite´s Song 7:19
5.
Mr.Pejsek 8:35
6.
Ko?ky ps?m - psi ko?kám 7:22
7.
Pouští 5:59
8.
The Night Trip 7:15

Zuzana Dumková je neoby?ejn? talentovaná a vyzrálá muzikantka, která má za sebou mnohaleté hudební zkušenosti a znalosti ze všech žánr? (jako dcera hudebního skladatele J. Dumka se hudb? v?nuje od útlého d?tství). Kyta?e se v?nuje (coby samouk) od r.1980. V letech 1982 -89 získává první profesionální zkušenosti s Kühnovým d?tským sborem po našich a zahrani?ních podiích, zpívá d?tské role v operách na p?d? ND atp… Od r.1989 studovala zp?v na Konzervato?i J.Ježka.Studium nedokon?ila.V r.1991 jí , po shlédnutí jejího vystoupení, vedení koda?ské konzervato?e pozvalo na 14tidenní pobyt do Dánska u p?íležitosti mezinárodního setkání mladých jazzových hudebník?.Tento pobyt, kde nap?.zpívala v bigbandu perkusionistky Marilyn Mazur ?i v jazzcombu p?ední dánské pianistky Mette Peterson, ji výrazn? ovlivnil v její další um?lecké dráze. Vesm?s všechny sestavy hudebních t?les si vytvo?ila a vytvá?í sama jako autorka a interpretka v jedné osob?.. Od r.1987 vystupovala na folkových pódiích sama s kytarou coby písni?ká?ka. Mezi lety 1990 – 2005 založila více než 6 hudebních formací (Nirvány, Katchatawa sextet,Z.D.Quintet,Duo Saguitarius,Zuzana Dumková Band,Z.Dumková Trio atd….). Nejdéle a nejvýrazn?ji spolupracuje se saxofonistou Marcelem Bártou. Od r.1996 se v?nuje u?ení zp?vu.Pro VOŠ p?i Konzervato?i J.Ježka vypracovala osnovy jazzového zp?vu. P?íležitostn? po?ádá p?vecké workshopy (Letní jazz.dílna ?JS v r.2003, Prima sezóna fest 2004…atd..).V r.2003/04 vyu?ovala na DAMU. V sou?asnosti u?í soukrom?. Ve?ejn? vystupuje jak sólov? s kytarou, tak v triu s M.Bártou a trumpetistou O.Törökem. Nový projekt, na kterém se podílí (p?edevším jako hrá? na perkuse) také R.N?mejc a hostující R.Uhrik, J.Vejnar,R.Pa?ez….., nese titul Zuzana Dumková & BALANCE. V této sestav? také nato?ila nové CD Balance, které vyšlo pod hlavi?kou našeho vydavatelství na podzim 2007. Tato nahrávka je plná nádherných písni?ek s hlubokými texty a je v podstat? vyúst?ním mnohaleté ?innosti této vyjíme?né muzikantky.

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net