VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

MARTIN C. PUTNA - O SMRTI I VESELE
Písn? barokní a postbarokní


 
(p?ední strana CD / zadní strana knihy)         ukázka 1     ukázka 2 
 

Martin C. Putna se poprvé p?edstavuje širší ve?ejnosti v roli zp?váka,
dosud známé jen zasv?ceným. O smrti i vesele. Písn? barokní a
postbarokní je kniha i hudební CD. Kniha je odborná studie o motivu
smrti v textech barokní hudby, o jejich zdrojích v k?es?anském i
antickém myšlení a o druhém život? barokní poetiky smrti v 19. a 20.
století. CD p?ináší široký výb?r t?chto písní v historickém pr??ezu:
zrození ironické „poetiky smrti“ v raném italském baroku, groteskní
„smrtí tance“ z ?eských katolických kancionál? (v?etn? dobového hitu
Rozškleb se tlamo pekelná), niterné skladby J. S. Bacha, ukázky z
Poh?ebních písní J. J. Ryby, lidové písn? ze Sušilovy a Bartošovy
sbírky, „ma?arskou hymnu sebevrah?“ Pochmurná ned?le v novém ?eském
p?ebásn?ní ?i sou?asné pseudobarokní apokryfy (Pluky shnilejch kadávr?).
Na CD zpívá spolu s M. C. Putnou chlapecký soprán David Cizner a soubor
Musica Fresca.

 
(p?ední strana knihy / zadní strana CD)

1. In Paradisum 
2. anonym v tradici Filuppa Neriho - Ciaccona del Paradiso e dell Inferno 
3. Claudio Monteverdi / Francesco Busenello / MCP - Už je to tady 
4. anonym z kancionálu M.V.Steyera - Píse? o mukách pekelných aneb Rozškleb se tlamo pekelná 
5. anonym z kancionálu M.V.Steyera - Duchovní minuet aneb Um?íti nusím 
6. anonym z kancionálu M.V.Steyera - pisen o vecnosti aneb Poslouchejte krestane 
7. anonym hrab?te Šporka - Smrtí tanec aneb V po?átku Pán B?h z ni?eho... 
8. Johann Sebastian Bach / Georg Fridrich Breithaupt - O Finstre Nacht 
9. Gottfried Heinrich Stolzel - Johann Sebastian Bach - Bist du bei mir 
10. Henry Purcell - Canzona - Funeral Music of Queen Mary 
11. Jakub Jan Ryba - Na mladíka - mládence 
12. Jakub Jan Ryba - Na starce - sta?enu 
13. Jakub Jan Ryba - Na vesnického rychtá?e 
14. Jakun Jan Ryba - Na u?itele 
15. lidová, podle sbírek Františka Sušila a Karla Jaromíra Erbena - Kdybych já v?d?l, že letos um?u 
16. lidová, podle sbírek Františka Bartoše - Milý Bože aneb Chromý valach 
17. Jacques Offenbach / Hector Cremieux / Ludovic Halevy - Když jsem byl králem Arkadie 
18. Rezso Seress / Lazslo Javor / MCP - Szomoru vasarnap - Pochmurná ned?le / Slova tato neukradneš 
19. Pal Esterhazy - text Sborní?ek trhovokamenický - Krchovej marš aneb Pluky shnilých kadavr? 
20. lidový náp?v - text Sborní?ek trhovokamenický - Mrtvý piják aneb Mrtvýmu vše mrtvý je 

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net