Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

AŤ ROSA Z NEBES SESTOUPÍ
Jaroslav Šimíček - Petr Motýl

DSIM12     [8595017400025]   

Introdukce
Na sv. Martina
V noci u kapličky
Copak je to za rohy?
Ať rosa z nebes sestoupí
Na Betlémské vsi
Narodil se
Slavná muzika
Vrzla vrátka
V slámě na seně
Zvony vyzvání
Všechněch tvorů plesání
Tři králové

Jaroslav Šimíček - hudba
Petr Motýl - text

Dana Šimíčková - soprán
Marta Marinová - alt

wrgha ROWU orchestra
Tomáš Sýkora – klavír
Nina Marinová – I. housle, zpěv
Milan Jakeš – II. housle
Ilia Chernoklinov – viola
Šimon Marek – violoncello
Petr Beránek – trubka
Dušan Navařík – příčná flétna
Jakub Šnýdl – klarinet
Michal Šťulík – akordeon
José De La Hoz – kytara
Vladimír Micenko – kontrabas
Petr Mikeš – bicí

Konečně držíme v rukou toto nové dílko. Ano, konečně, protože si opravdu myslím, že se dlouho čekalo na něco tak jemného, průzračného, řekl bych dokonce, až naivně čistého. Mít možnost o Vánocích slyšet něco jiného, než “Rybovku”, bezesporu velmi krásnou, po dlouhá léta snad jen trochu osamělou, je zpráva velmi ovlažující. Konečně nové písně, koledy a zpěvy. Takový cyklus novodobých koled, je naprostý skvost.
     To, že se v dnešním rychlostním světě, hodlá někdo takto pokojně zahloubat a ponořit do duchovní tématiky a vytvořit oslavné dílko, které dokáže proniknout až do velmi pro svou křehkost komplikovaného dětského světa vnímání a dotkne se každého z nás, kdo nehodlá jen zběsile pádit s větrem (dobou) o závod, je záležitost zcela unikátní.
     Petr Motýl a Jaroslav Šimíček, dva autoři, básník - prozaik na jedné straně a na druhé kontrabasista - skladatel, nejvíce však prostě muzikant, což je z jeho písní (tvorba melodií, nápaditá instrumetace a hravý smysl pro rytmus) více než patrné. Oba dva se již po dlouhá léta znají. Kromě jejich přátelství je tedy ještě jisté to, že mají společné kořeny. Spojuje je totiž část země severní Moravy. A pak je spojuje ještě něco. Ale to je díky bohu nepojmenovatelné, takže sláva, můžeme to jen konečně instinktivně vnímat právě skrz toto jejich společné dílko, které vám právě ted’ vkročilo života.
     Už si tedy nemusíme hlavičky více namáhat. Ponořme se do světa prostých (-ve smyslu oproštěných) invencí obou tvůrců. Nechme se do něj vtáhnout sympatickým - jen dvanáctičlenným - orchestrem nesoucím název Wrgha Powu. Tento název prostě pianistu a skladatele Tomáše Sýkoru, jinak lídra tohoto mladého ansámblu, napadl ve snu: “Wrgha Powu Orchestra”. On také celé dílko nastudoval a připravil pro natáčení CD.
     Tento velmi chutný orchestříček má krásné obsazení, proto ten sympatický barevný zvuk. To podle mě Šimíčkovi naprosto učarovalo, když se rozhodl podpořit čistý zpěv velmi barevnou instrumentací.
     Písním přirozeně vdechnou život teprve hlasy interpretek, v tomto případě to jsou sopranistka Dája Šimíčková a altistka Marta Marinová.
Právě jejich hlasy nám s vtipnou lehkostí sdělují oslavnou zprávu o svátečních událostech adventního času.
     “At’rosa z nebes sestoupí” je centrální píseň, ale vše postupuje chronologicky.
Texty písní stejně jako události na sebe volně navazují, mapují počátek čtyřdenního Adventu (zklidnění,blažené očekávání) končící Štědrým dnem( narození Ježíška) až po slavnost Tří Králů.
Jen ve “Vrzla vrátka” se nám ještě navíc objeví dětský sólový hlásek v podání Julky Zadražilové, který umocňují hravou atmosféru celého dílka inspirovaného na jedné straně adventními písněmi zpívanými při středověkých rorátech, na druhé straně - pro svou přístupnou a přehlednou formu 13 písní - evokující Michnovu Loutnu českou.
Šimíčkův a Motýlův cyklus “Ať rosa z nebes sestoupí” se tak nejen svým námětem, ale i formou přibližuje oratoriu.
     Těším se s vámi, milí posluchači, z tohoto krásného dílka a navíc věřím, že ho budou brzy hrát všechny různé dětské orchestříčky a prozpěvovat různé roztomilé dětské hlásky..
     Úplný závěr však s dovolením ponechám na protagonistech samotných.

Rémy Martin

JAROSLAV ŠIMÍČEK je skladatel, aranžér a kontrabasista. V době studií na Pedagogické fakultě v Ostravě zakládá s Borisem Urbánkem Jazzovou labotatoř, spolupracuje s Richardem Kroczkem a jeho skupinou Mikro. Následuje angažmá ve "Framus 5" Michala Prokopa a poté v "Binder-Konrád Blues bandu". Od r. 1995 je kapelníkem, aranžérem a kontrabasistou Orchestru Sester Havelkových zaměřeného na dobovou interpretaci raného swingu. Repertoár zaranžovaný pro Sestry Havelkovy a Orchestr je natočen na pěti CD; ve studiu ostravského rozhlasu je zaznamenán jeho cyklus Dětských písní pro flétnu a klavír (2005), jeho další skladby pak na CD Jazz Garage Studio Fontána (2007). V témže roce je uvedena jeho vokální suita Terasy na prestižním festivalu Dny nové hudby v Ostravě. Spolupracuje s mnoha jazzovými trii a kvartety, zakládá kvartet složený z výrazných muzikantských osobností: Matej Benko, Radek Zapadlo, Tomáš Hobzek (-Jaroslav Šimíček Quartet). V roce 2009 vydává Arta records jeho autorské CD: Jaroslav Šimíček Quartet – The Way Home (www.jareksimicek.net).

PETR MOTÝL je český básník, prozaik, autor divadelních her, umělecký kritik, vydavatel časopisů a internetových periodik, několikanásobný držitel literární ceny Františka Langra. Pochází z Klatov, po studiích na Pedagogické fakultě v Ostravě přesídlil do Prahy, kde žije a tvoří dosud. Více o jeho rozsáhlé literární tvorbě (autor 17 knih, několika divadelních her, vydavatel 3 literárních časopisů.. ) i rozmanitých povoláních (listonoš, vrátný, topič, prodejce knih, čerpač vody, noční hlídač...) na wikipedii nebo na www.zebry.cz/petrmotyl.

TOMÁŠ SÝKORA je pianista, skladatel a aranžér. Pochází z Nymburka. Vystudoval SZŠ v Poděbradech, dále Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze - hl.obor skladba u Karla Růžičky a hl. obor klavír u MgA Hany Kaštovské. Od roku 2006 vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka jazzovou interpretaci. V roce 2008 zakládá vlastní label Mot´s Music zaměřený na současnou hudbu. V roce 2009 je přijat na Hudební fakultu AMU, hl. obor skladba, do třídy doc. Juraje Filase. Jako skladatel a pianista vede vlastní autorské projekty : jazz q Nedaba (CD Songs about… 2009) a multižánrový orchestr wrgha POWU orchestra (CD Kapiloongo 2010, CD opoPOP 2012). Je autorem hudby k několika divadelním inscenacím a krátkým filmům, autorem řady klavírních skladeb, např. CD "Do větru a do tmy.. " z roku 2012. (www.tomassykora.com)

wrgha POWU orchestra je soubor interpretující vlastní, autorskou tvorbu na pomezí všech možných hudebních žánrů a stylů. Jedná se o seskupení 12ti hudebníků, kteří chtějí svým uměleckým vyjádřením předávat ty nejčistší a nejpřirozenější lidské emoce jako smích, pláč, zlobu, radost, údiv, stud či vášeň a jejichž radost ze společného muzicírování posluchače vždy strhne, pobaví a příjemně naladí. Velice originální je samotné nástrojové obsazení, které je záměrně vytvořené tak, aby hierarchicky odpovídalo uspořádání velkého symfonického orchestru v mini podobě (www.tomassykora.com/wrgha).

DANA ŠIMÍČKOVÁ po absolutoriu na ostravské Pedagogické fakultě a Lidové konzervatoři (sólový zpěv u prof. V. Heroldové) vystřídala řadu hudebních těles i žánrů – ze Státního divadla
v Ostravě přechází do Pěveckého sboru Českého rozhlasu v Praze (sbm. Pavel Kuhn), odtud do Originálního Pražského synkopického Orchestru (hot-dance music 20. a 1. pol. 30. let) a poté přes Melody Makers Ondřeje Havelky do Orchestru Sester Havelkových (dobová interpretace raného swingu). Vedle spolupráce s většími hudebními tělesy zpívá ráda s vlastním ansámblem Shadde Yadda Quartet (sólová interpretace jazz. standardů a českých meziválečných písní za doprovodu jazz. tria) nebo Kvartetem Sv. Vavřince (převážně a capella interpretace soudobé vážné hudby či hudby na žánrovém pomezí v ženském čtyřhlase – soubor se představil m.j. v Carnegie Hall, 2005). Na kontě má řadu CD se jmenovanými soubory, hudební spolupráci s ČT, českým filmem (Protektor, Musíme si pomáhat) i divadlem (Karlín - Má férová Josefína, ND - Dobře placená procházka). V posledních letech se věnuje též hudebně pedagogické činnosti a především spolupráci s neobvyklým hudebním tělesem Two Voices  (www.dana-simickova.cz).

MARTA MARINOVÁ hudbě naprosto oddaná pěvkyně nabírala plody poznání nejprve na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, později pokračovala na Konzervatoři J. Ježka. Za své pěvecké vzdělání vděčí Vlastě Mlejnkové a Marii Urbanové, za kompoziční pak Milanu Dvořákovi a Jiřímu Linhovi. Smysl pro souhru a rytmus ji přivedl k žánru komorní hudby a jazzu. Řadu let působí ve vokálně instrumentální skupině Linha Singers, dále účinkuje s Kvartetem sv. Vavřince. Z jazzových formací, kde naplno rozvíjí svou zálibu v improvizaci, jmenujme The Cotton Gang, Big Band Trumpets či trio Broadwayské ukolébavky (druhdy působící při Melody Makers). Příležitostně spolupracuje v projektu The Best of George Gershwin či v programech Ostravské bandy. Je stálou členkou divadla Sklep, kde působí jako herečka, zpěvačka a houslistka. Náhoda přivedla ji též k účasti na inscenaci jazzové opery Dobře placená procházka, kterou pro Nár. divadlo režíroval Miloš Forman. Ve zpěvu klade důraz na lahodnost, procítěnost a uměřenost.

© Studio Svengali, květen 2024
coded by rhaken.net