Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

Zdeněk Fibich, Bedřich Smetana
Smyčcové kvartety

F10072   [8595017407322]   vyšlo 10/1996

play all String Quartets, Variations - Doležalovo kvarteto 58:49
1.
Thema And Variations B flat major - Thema 1:00
2.
Thema And Variations B flat major - Var.I. 1:11
3.
Thema And Variations B flat major - Var.II. 0:59
4.
Thema And Variations B flat major - Var.III. 1:22
5.
Thema And Variations B flat major - Var.IV. 0:37
6.
Thema And Variations B flat major - Var.V. 1:03
7.
Thema And Variations B flat major - Var.VI. 0:22
8.
Thema And Variations B flat major - Var.VII. 1:38
9.
Thema And Variations B flat major - Var.VIII. 0:34
10.
Thema And Variations B flat major - Var.IX. 1:05
11.
Thema And Variations B flat major - Coda 2:13
12.
String quartet G major - Allegro moderato 9:15
13.
String quartet G major - Adagio 6:22
14.
String quartet G major - Scherzo 4:28
15.
String quartet G major - Finale 7:51
16.
String quartet D minor - Allegro 5:12
17.
String quartet D minor - Allegro moderato 5:23
18.
String quartet D minor - Allegro non piu moderato 4:54
19.
String quartet D minor - Finale.Presto 2:51

Doležalovo kvarteto
Jiří Fišer - housle
Vladimír Kučera - housle
Karel Doležal - viola
Petr Hejný - violoncello

Zdeněk Fibich (1850 - 1900) vstoupil do českého hudebního života téměř součastně s Antonínem Dvořákem. Přesto, že velmi brzy sliboval talentovaný umělec značné perspektivy, musel prakticky celý život těžce obhajovat svou existenci. Školil se nejen v Praze, ale i v Lipsku a v Paříži a platil za nejvzdělanějšího českého hudebníka druhé poloviny minulého století. Fibich se v únoru 1873 oženil a krátce poté přijal nabídku profesorského místa hudby na střední škole v litevském Vilniusu. V letech 1875-78 působil jako druhý kapelník Prozatímního divadla v Praze, byl rovněž sbormistrem a krátce před svou předčasnou smrtí (1899) se stal dramaturgem pražského Národního divadla. Profesorem konzervatoře se nestal nikdy, a tak byl převážně odkázán na soukromé vyučování hudbě, čemuž vděčíme za Fibichovy cenné pedagogické a instruktivní práce. Intenzivnější zájem o komorní hudbu autor projevoval v první etapě své tvorby.
     Téma s variacemi B dur vznikly původně jako klavírní skladba v roce 1877 a o tři roky později vyšly v pamětním listě "Národ sobě". Po dalších třech letech se Fibich k dílu znovu vrátil a přepracoval ho (1883) pod názvem Variace B dur pro dvoje housle, violu a violoncello do znění pro smyčcové kvarteto. Tiskem pak kompozice vyšla až dlouho po Fibichově smrti roku 1911 jako posthumní opus v nakladatelství F.A.Urbánek v Praze. Formálně je členěna na téma a devět variací s codou a nese věnování skladateli Janu Malátovi.
     Smyčcový kvartet G dur, op.8 pochází z roku 1878 a je druhým a posledním dílem tohoto žánru v celém Fibichově odkazu. Zajímavé je, že autor zvolil podobný model jako ve svém předchozím kvartetu v tónině A dur (1874), který je pozoruhodný tím, že v něm ještě před Smetanou a Dvořákem poprvé používá ve scherzové větě stylizaci polky. V Kvartetu G dur, op. 8 je polkový rytmus obsažen v triu scherza. Fibich, výsostný romantik české hudby, zde prokazuje smysl pro uměleckou vytříbenost. Dílo, dosud koncertně uváděné jen zřídka, nepochybně zaujme kompoziční vyzrálostí, přesvědčivě uchopenou formou a v neposlední řadě svěžestí své rytmické stránky.

Podobně jako svůj první kvartet komponoval Bedřich Smetana (1824-1884) v poklidném prostředí jabkenické myslivny na českém venkově Smyčcový kvartet d moll č.2 . Bylo to na samém sklonku jeho života v poměrně dlouhém období od června 1882 do března 1883, neboť součastně dokončoval operu Čertova stěna a připravoval pro německé vydání operu Dvě vdovy. Navíc se zúčastnil příprav k prvnímu soubornému provedení symfonického cyklu Má vlast a zkoušek na premiéru Čertovy stěny. Hlavní důvod pomalého postupu kompoziční práce však spočíval ve výrazně se zhoršujícím Smetanově zdravotním stavu. Dílo za podpory přátel přece jen dokončil a jeho premiéra se uskutečnila 3. ledna 1884 v pražském Konviktu, pouhé čtyři měsíce před autorovou smrtí. Trvalo pak dlouho, až do prvních desetiletí 20. století, než kvartet zakotvil na koncertním pódiu. Obsah svého Kvartetu č. 2 shrnul skladatel do lapidární věty: "Představuje se tu víření hudby v člověku, který ztratil sluch." Právě v ní je obsažena celá tragičnost Smetanova životního osudu. Smetana zde ovšem skvěle navázal na svůj Kvartet č.1 "Z mého života" a vytvořil neobvyklé, ale mimořádně originální a moderní dílo. V němž podobně jako Beethoven umělecky ztvárňuje svou představu překonání tragického osudu. Všechny čtyři věty mají základnu allegroví tempo a jsou dokladem obrovské vnitřní síly svého tvůrce. Nadepsal je těmito slovy: " I.věta: Skleslost a zmatek po ohluchnutí" - II. a III. věta: Další tvoření v českém tónu a vnitřní radost z tvoření. IV. Finale: Dosavadní vítězství nad osudem."

Ludvík Kašpárek

© Studio Svengali, srpen 2022
coded by rhaken.net