Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

VLASTISLAV MATOUŠEK: GUITAR MUSIC

F10283   [8595017428326]   vyšlo 11/2023

play all Guitar Music 56:38
1.
Fuga 4:08
2.
Suita 7:33
3.
Hexachordon 11:23
4.
Fractals 9:05
5.
Dali mi pilulku 3:16
6.
Co zdá se je sen 1:55
7.
Skvělá Zemeně 3:32
8.
Ctihodný zástupce 4:32
9.
To, co se stalo 4:01
10.
Aleatorica 4 Guitar 7:09

Josef Mazan – klasická kytara
Anežka Matoušková - zpěv (5–9)

Vlastislav Matoušek studoval skladbu a hudební teorii na hudební fakultě AMU a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty University Karlovy v Praze, kde v roce 2001 obhájil disertaci Kinetika v etnické hudbě a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie skladby a v roce 2004 byl jmenován docentem. Přednášel etnomusikologii na katedře teorie a dějin hudby HAMU v Praze a také v Ústavu pro hudební vědu FF UK. Jako stipendista Japan Foundation studoval u Kifu Mitsuhashiho hru na flétnu šakuhači a japonskou tradiční hudbu konzultoval u profesora Osamu Yamagutiho. Jako hudební publicista spolupracoval s Českým rozhlasem. Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. Koncertuje na šakuhači, se svým souborem Ensemble 108 Hz uvádí experimentální soudobou hudbu a své vlastní kompozice. Na historické a lidové nástroje hraje a zpívá s rodinným souborem Schola Specialis Familiae hudbu období gotiky a folklór východních Čech, odkud pochází. Na exotické perkuse, flétny a další nástroje hraje meditativní hudbu inspirovanou orientem v souboru Relaxace. Za výjimečné přispění k přátelským vztahům mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti hudby obdržel v roce 2022 Řád vycházejícího slunce.

Josef Mazan, klasický kytarista a skladatel, vystudoval Pražskou konzervatoř a HAMU v Praze, kde v roce 2017 obhájil titul doktor umění. Vystupuje na koncertech a recitálech v Evropě a v Asii. V roce 2022 získal první cenu v mezinárodní kytarové soutěži Zwolle v Holandsku. V letech 2001 až 2003 byl stipendistou NČHF.

Anežka Matoušková je mladá umělkyně působící v Praze, která v současné době studuje jazzový zpěv na Hudební a taneční fakultě AMU. Je členkou Avokadua, kde zpívá a hraje na kytaru původní niterné folkově-jazzové písně, působí v sedmičlenném experimentálně-jazzovém souboru Uthando, příležitostně vystupuje na koncertech soudobé vážné hudby. Je také nevšední improvizátorkou a skladatelkou. Jako členka PMP orchestru se podílela na uvedení děl Anthony Braxtona a Roscoe Mitchella.


Další nahrávky s hudbou Vlastislava Matouška:

 

© Studio Svengali, červen 2024
coded by rhaken.net