Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

JOSEF ANTONÍN ŠTĚPÁN – TŘI SONÁTY PRO CEMBALO
Es dur, B dur, A dur

  NOTY 09     9790706567006     vyšlo 5/2017     

Noty pro cembalo (příp. fortepiano) – 64 stran, formát A4 
Kritické vydání připravila Petra Žďárská.


     Josef Antonín Štěpán / Joseph Anton Steffan (1726–1797) byl významnou osobností vídeňského hudebního života 18. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu současníků, včetně Josepha Haydna (1732–1809), Jana Křtitele Vaňhala (1739–1813), Leopolda Koželuha (1747–1818) či Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791). Jeho kompoziční postupy se vymykaly dobovým konvencím: řada sonát a koncertů pro klávesové nástroje začíná pomalou introdukcí úvodní rychlé věty; experimentoval s jednovětou formou (sonáty, capriccia); roku 1778 vydal vůbec první sbírku německých písní s doprovodem klavíru ve Vídni. Jeho hudba je založena na precizní znalosti kontrapunktu a generálbasové praxe, čerpá z italského vlivu i galantního slohu a v pozdních skladbách dospívá až k preromantismu. Je nepochopitelné, že byl i přes svůj dobový věhlas téměř zapomenut...

...Josef Antonín Štěpán stál u zrodu klasické sonáty. Ta u něj má zpočátku ještě suitový charakter vyznačující se tonální spřízněností a kolísajícím počtem vět, množstvím vložených tanců a ozdob. Přibývající sonátové znaky nalezneme nejen v jeho prvních větách, ale i u volných vět či menuetů. Štěpán používá kontrastní témata; vedlejší téma se stává často myšlenkovým těžištěm expozice. V repríze se vyhýbá doslovnému opakování a pracuje s melodickými, artikulačními či harmonickými obměnami tématu. V závěrečných větách používá často rondo, které kombinuje s jinými formami (např. variacemi). Tím jeho experimenty nekončí, Sonátu G dur (PicŠ. 13), uvedenou v Breitkopfově katalogu v roce 1763, Štěpán poprvé uvádí pomalou introdukcí. Takový způsob zahájení sonátového cyklu se u jeho současníků v této době ještě nevyskytuje. Štěpánovy pozdní skladby se vyznačují množstvím tempových, agogických a dynamických změn souvisejících s rychlejším střídáním nálad a také hybridními formami (kombinacemi sonátové formy, variací a ronda).

     (z předmluvy)

  

© Studio Svengali, duben 2024
coded by rhaken.net