VĂ­tejte na eshopu ARTA Music cz en

PETR  KROUTIL ORCHESTRA – JUST THE WAY I AM

F10198     8595017419829     vyšlo 01/2013

Just The Way I Am - Petr Kroutil Orchestra 55:18
1.
Swing Is Back In Town, pane škvorecký 4:12
2.
Kamélie ze Zlosynie 4:20
3.
Just The Way You Are 5:34
4.
If You Would Ask Me 5:04
5.
Bhakti Blues 5:52
6.
Zítra už to vyjde 6:01
7.
Afro Blue 4:52
8.
Lži jak chceš 4:42
9.
September Bossa 4:20
10.
Cubanos s cibulí 5:35
11.
I Fall In Love Too Easily 2:13
12.
Na pohled dokonalá 2:28

Petr Kroutil – tenor sax, zp?v, baryton sax, bansuri, klarinet
Barbora SWINX ?ehá?ková – zp?v (4, 8, 9)
Václav Kalenda – trubka (3, 5, 10)
Ond?ej Kabrna – klavír, fender, organ, vocoder, akordeon, oud
Adam Tvrdý – kytara (2, 3, 6, 8, 9)
Lukáš Martinek – kytara (12)
Vít Švec – kontrabas (1, 2, 4, 5, 7, 9)
Zden?k Tichota – baskytara (3, 6, 8, 10, 12)
Michal Hejna – bicí nástroje (1–10, 12)
Imran Musa Zangi – perkuse (1, 3, 5–10, 12)

Držíte v rukou výb?r skladeb, které d?lí od napsání k realizaci i p?es deset let. Je to výb?r skute?n? pestrý, od swingu p?es francouzský šanson až po funk a smooth jazz, což mi sice mohou n?kte?í kritici vy?ítat, ale n?jakým zp?sobem to p?esn? odráží m?j rozháraný život a hudební vývoj. N?které skladby jako by ?ekaly, až p?ijde jejich ?as. A ten ?as je práv? te?.
Už v roce 2001 vzniklo Bhakti Blues, které bylo i nahráno na CD britské zp?va?ky Renu Gidooma o rok pozd?ji, ale až te? píse? skute?n? ´obživla´ také díky aranžmá Ond?eje Kabrny. Písn? September Bossa a Swing Is Back In Town vznikly v dob?, když jsem žil v Nepálu a zrovna probíhalo stanné právo. Tato zvláštní a dramatická situace m? donutila z?stat týden doma a psát hudbu. Kluci v Kathmandu, jak jinak jsou výborní hudebníci, tak jim tento žánr zrovna moc nešel, takže skladby byly v šuplíku dalších 8 let. Skladbu Swing Is Back bych cht?l p?i této p?íležitosti v?novat panu Josefu Škvoreckému. Bohužel se už nedoví, jak zásadn? ovlivnil život kluka z Prahy, kterého svými knihami nau?il milovat jazz, saxofon i Náchod.
     Na pohled dokonalá – vlastn? takový hudební inzerát, který jsme za?adili jako bonus, je prost? satirický um?lecký výk?ik. Snad ne do prázdna. Po ?ase m? skute?n? oslovili, zda bych nezkusil napsat n?jakou hudbu pro film Jirky Vejd?lka Ženy v pokušení, což m? znovu donutilo skládat a skládat. Jako motivy jsem tenkrát navrhl Kamélii, If You Would Ask Me a Kubanos s cibulí. Konkurz jsem sice tenkrát nevyhrál, ale jsem moc rád, že tyto skladby mohly vzniknout. Just The Way You Are následovalo krátce poté a dlouho jsem nebyl schopen ji otextovat, až jednou jsem na píse? ´narouboval´ text Billyho Joela a myslím, že nám toto spojení s Billem funguje dob?e. Nejnov?jší jsou hravá funkovka Zítra už to vyjde a Lži jak chceš, píse?, kterou už jsem psal p?ímo pro Báru a kde mi taky výrazn? pomáhala s textem, který mi nejd?ív napovídala z druhého pokoje, a když noc p?ed jejím natá?ením zjistila, že nám ješt? chybí jeden chorus, tak ho pohotov? dopsala. Afro Blue je v našem pojetí skladba opravdu hodn? ethno. To proto, že Ond?ej miluje OUD (africký nástroj), já zase BANSURI (indická flétna) a k tomu Imránek na úžasné perkuse, p?evážn? z Latinské Ameriky. Vznikl tak, dle mého soudu, nejunikátn?jší zvuk celého alba. Na oficiální konec desky jsme s Ondrou zvolili standard I Fall In Love Too Easily, jako takovou ukolébavku a hlavn? vzpomínku na mého oblíbence Chet Bakera.
     Ješt? musím doplnit, že by tato deska pravd?podobn? v?bec nevznikla nebýt mojí maminky, která m? už leta p?esv?d?uje, abych své skladby kone?n? nato?il a Báry, která byla úžasnou oporou a par?ákem, jak jen je to možné. V moment?, kdy jsem se kone?n? rozhoupal k ?inu a oslovil Ondru Kabrnu, jestli by písn? zaranžoval, nezaváhal ani sekundu a podle mého soudu odvedl úžasnou práci. Takže DÍKY Ondro! Také díky Michalu Hejnovi a jeho ARTA Records, který mi okamžit? d?v??oval a desku vydal. Ale taky bych rád pod?koval i všem kluk?m z kapely za krásnou spolupráci. A hlavn? všem skv?lým sponzor?m! OSA, Beránek Náchod a.s. a firm? ALDOS.
     Také v??ím, že všechno teprve za?íná!

Milí p?átelé, hezký poslech p?eje váš Petr Kroutil


  další nahrávka Petra Kroutila a jeho p?átel

© Studio Svengali, září 2021
coded by rhaken.net