Vítejte na eshopu ARTA Music cz en

NITRIANSKA STREDA 1787 – Iveta Zaťková

 

F10268   [8595017426827]   vyšlo 6/2022

Iveta Zaťková: organ z dielne Johanna Michaela Heisserera, 1787; kostel sv. Filipa a Jakuba

Claudio Merulo (1533–1604)  Toccata terza del sesto tuono
Herbert Howells (1892–1983)  Lambert’s Clavichord Op. 41 (selection)
     No.3 Hughes’s Ballet
     No.5 Sargent’s Fantastic Sprite
Bernardo Pasquini (1637–1710)  Variazioni per il Paggio Todesco
Antonio de Cabezón (1510–1566)  Tiento VII del cuarto tono
Johann Sebastian Bach (1685–1750)  O Lamm Gottes, unschuldig BWV 1095 
Franz Danksagmüller (1969)  Estampie 
Girolamo Frescobaldi (1583–1643)  Partite sopra ´La Monica´
Kurt Estermann (1960)  A Fansye 
Giovanni Andrea Cima (c.1580–1627)  Canzon 16 ´La novella´
Giovanni Paolo Cima (c.1570–1630)  Canzon 15 ´La scabrosa´
Johann Pachelbel (1653–1706)  Hexachordum Apollinis - Aria quarta
Jaroslav Tůma (1956)  Pocta nejstaršímu klávesovému anonymu
play all Nitrianska Streda 1787 79:25
1.
Toccata terza del sesto tuono 6:23
2.
Lambert’s Clavichord Op. 41 - No.3 Hughes’s Ballet 1:53
3.
Lambert’s Clavichord Op. 41 - No.5 Sargent’s Fantastic Sprite 2:34
4.
Variazioni per il Paggio Todesco 7:20
5.
Tiento VII del cuarto tono 4:54
6.
O Lamm Gottes, unschuldig BWV 1095 2:44
7.
Estampie 8:54
8.
Partite sopra ´La Monica´ 10:51
9.
A Fansye 5:38
10.
Canzon 16 ´La novella´ 2:56
11.
Canzon 15 ´La scabrosa´ 2:40
12.
Hexachordum Apollinis - Aria quarta 10:18
13.
Pocta nejstaršímu klávesovému anonymu 12:11
 
 
Nitrianska Streda so 753 obyvateľmi sa rozprestiera na podvrší pohoria Tríbeč v okrese Topoľčany. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1278, kde je spomínaná pod maďarským názvom Zerdahelyi, ako majetok panovníka Ladislava IV. Medzi najvýznamnej-ších majiteľov obce patrili práve Zerdahelyiovci. V tejto malej dedinke sa nachádza niekoľko kultúrnych pamiatok. Z roku 1537 je to renesančno-barokový kaštieľ, v parku sa zase nachádza klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Bratia Zerdahelyiovci vyznávali rozdielne nábo-ženstvá. Preto i v obci sa nachádzajú dva kostoly. Artikulárny – evanjelický kostol z roku 1748 o ktorého postavenie sa zaslúžil Vavrinec Zerdahelyi. Katolícky kostol sv. Filipa a Jakuba bol postavený v rokoch 1785–1790 v klasicistickom duchu, v priečelí s erbom Zerdahelyiovcov. Za jeho postavenie sa zaslúžil Gabriel Zerdahelyi, ktorý sa stal aj významným banskobystrickým biskupom. Oltár kostola je klasicistický z obdobia konca 18. storočia. Stĺpovú architektúru s tympanónom uzatvára obraz sv. Filip a sv. Jakuba. Z tohto obdobia pochádza taktiež krstiteľnica a kazateľnica. Na chóre je osadený do balustrády empory organ z roku 1787. Ide o jednoduchý plochý prospekt, ktorý je zakončený segmentovým štítom s vázou a festónmi. Bočné pilastre sú zdobené retiazkovým ornamentom a rozetami. Na drapériách sú vetvy a listy. Až do roku 2006 sa stavba pripisovala Michalovi Podkonickému, synovi Martina Podkonického, organára z Banskej Bystrice. Avšak generálna oprava nástroja v roku 2006 pod vedením organára Vladimíra Gazdíka odhalila, že nástroj podľa správnosti postavil Johann Michael Heisserer. Svedčí o tom nález pod klaviatúrou, ktorý obsahuje podpis samotného staviteľa. Vďaka infrasvetlu sa podarilo do detailov rozpoznať zašlé písmo. Uhorský staviteľ Johann Michael Heisserer sa narodil v Sibiu (Rumunsko) v roku 1741 a v rokoch 1771–1773 viedol organársku dielňu Martina Podkonického v Banskej Bystrici. Od prelomu storočí žil v Banskej Štiavnici kde v roku 1809 zomrel.

Organ v Nitrianskej Strede je mi obzvlášť blízky. Pri mojich študentských začiatkoch to bol prvý historický nástroj s krátkou oktávou, s ktorým som sa stretla a mohla na ňom objavovať špecifiká starej muziky. Jedná sa o výnimočný nástroj, ktorý má dnes 235 rokov. Veľkú historickú hodnotu nástroja umocňuje fakt, že sa jedná o jediný pôvodne a bezchybne zachovaný nástroj Johanna Michaela Heisserera na Slovensku. Nástroj disponuje ôsmymi registrami, čo by sa možno niekomu zdalo príliš málo. Pravdou je, že nielen každý register samostatne, ale i rôzne kombinácie registrov nám poskytujú množstvo úžasných farieb. V tomto prípade skutočne vyniká kvalita a nie kvantita dispozície nástroja. Kostol v Nitrianskej Strede má navyše výbornú akustiku, čo ešte viac dokresľuje zvukovú nádheru registrov. Bežný poslucháč si istotne všimne podivného zvuku klapania v nahrávkach. Ide o zvuk kláves, ktorý však nie je problémom interpretačným. Jedná sa o technickú danosť štýlu stavania organov vtedajšej doby a interpretačne sa dá ovplyvniť len do určitej miery. Poslucháč si musí na tento jav jednoducho zvyknúť a po chvíli ho istotne prestane vnímať ako rušivý element.

     Dramaturgia CD je koncipovaná spojením dvoch rozličných období. Hudba starej literatúry 16. a 17. storočia sa strieda s kompozíciami skladateľov súčasnosti. Myšlienka kontrastu prináša repertoár štýlovo i farebne zaujímavý. Taliansko zastupujú Claudio Merulo, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini a bratia Giovanni Paolo Cima, Giovanni Andrea Cima. Starú hudbu dopĺňa Španiel Antonio de Cabezón, z nemeckých skladateľov Johann Pachelbel a Johann Sebastian Bach, ktorý je predstavený v chorále zo zbierky Neumeister-Sammlung. Medzi súčasnú hudbu sú zaradené dva kúsky, pôvodne komponované pre klavichord od Angličana Herberta Howellsa. Skladbu Estampie skomponoval Franz Danksagmüller v roku 2007 presne pre takýto typ nástroja a motív vychádza z Buxtehudeho passacaglie. Rakúšan Kurt Estermann napísal skladbu A Fansye pri príležitosti 500. výročia organu Van Covelens v Alkmaare. Premiéra bola uvedená na Ebertovom organe v Innsbrucku pri príležitosti jeho 450. výročia. Estermann v diele spojil možnosti historického nástroja s využitím súčasných kompozičných prvkov. CD uzatvára dielo českého organistu a pedagóga Jaroslava Tůmu, ktorého kompozícia z roku 1989/1994 je pôvodne zapísaná pre klavichord. Doposiaľ nebola edične vydaná, avšak publikovaná bola v rámci notovej prílohy v medzinárodnej organovej ročenke Folia organologica v roku 2021. Pri interpretácii na historický nástroj s obmedzením rozsahu boli použité úpravy so súhlasom autora, nakoľko dielo je skomponované na báze improvizácie.
 
     Iveta Zaťková
 
Iveta Zaťková študovala na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch hudobno-dramatický odbor pod vedením herca Mariána Geišberga a režiséra Jakuba Nvotu. V roku 2007 ukončila odbor klavír u Mgr. Denisy Krajčovičovej a absolutórium v hre na organ u Mgr. art. Juraja Mičúneka. Následne študovala na AMU v Prahe u prof. Jaroslava Tůmu a MgA. Pavla Černého a na HfKM Regensburg u prof. Stefana Baiera. V roku 2021 ukončila bakalárske štúdium čembalovej hry na Ostravskej Univerzite u MgA. Vojtěcha Spurného. Popri štúdiu sa zúčastnila interpretačných organových prehliadok a majstrovských interpretačných kurzov u popredných pedagógov. Je laureátkou celoslovenskej súťaže mladých organistov Košice 2005 a víťazkou súťaže Humpolec-Polná 2007. Koncertne sa prezentovala na Slovensku, v Česku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku a Írsku. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (odbor organ a čembalo) a zastáva funkciu organistky v kostole sv. Ladislava a Gorazda v Topoľčanoch. Ako organistka pôsobí tiež v miestnom chrámovom Spevokole Nanebovzatia Panny Márie. V roku 2019 vydala debutové CD - Historický organ Kovarce.
 

Další nahrávka Historických varhan na Slovensku s Ivetou Zaťkovou:

© Studio Svengali, květen 2024
coded by rhaken.net