Welcome to the on-line-store ARTA Music cz en

399 Kč CD

Rousilvo
Dine Doneff

Dine Doneff: double bass, tabla, guitar
Takis Farazis: piano, accordion
Kyriakos Tapakis: oud, mandola
Pantelis Stoikos: trumpet
Dimos Dimitriadis: alto saxophone, flute
Antonis Andreou: trombone
Kostas Anastasiadis: drums
Slava Pop'va-Evdoxia Georgiou: voice
Lizeta Kalimeri: voice
Martha Mavroidi: voice
Lada Kandarjieva: soprano
Elena Ginina: soprano
Elitsa Dankova: mezzosoprano
Irina Gotcheva: alto
 

© Studio Svengali, March 2024
coded by rhaken.net